Kontrolowane wypalanie wrzosowisk

W dniu 7 kwietnia 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Przemków w celu prowadzenia prac naukowych Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował kontrolowane wypalenie 2 ha wrzosowisk.  Ze względu na zagrożenie pożarowe dla sąsiadującego kompleksu leśnego Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu na prośbę IBL podczas wypalania przeprowadziła ćwiczenia, których celem było doskonalenie z zakresu gaszenia pożarów leśnych. Do udziału we wspólnych działaniach PSP, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Lasów Państwowych zaangażowano siły ochrony ppoż. powiatu bolesławieckiego, głogowskiego, polkowickiego i złotoryjskiego w tym też z Wojskowej Straży Pożarnej ze Świętoszowa. Należy również dodać, że wypalanie zostało również uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Podsumowania ćwiczeń dokonał dr hab. Ryszard Szczygieł z IBL potwierdzając, że prowadzone prace  osiągnęły zamierzone cele wypalenia wrzosów, w których odłożyły się  martwe szczątki roślin (nekromasa). Tuż po wygaśnięciu ognia na wypalony teren wkroczyli naukowcy rozpoczynając  prace badawcze.

Działania prowadzone przez strażaków na obwodzie wypalanej powierzchni skutecznie zapobiegły niekontrolowanemu rozprzestrzenieniu się ognia na obszary leśne. Dziękując strażakom za zaangażowanie Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski podkreślił, że połączenie prac naukowych z ćwiczeniami pozwoliło strażakom na sprawdzenie swoich umiejętności w kontakcie z realnymi warunkami pożarowymi. Zastępy biorące udział w działaniach doskonaliły organizację łączności w sieci ratowniczo gaśniczej, technikę jazdy w trudnym terenie, podawanie środków gaśniczych, budowę stanowisk wodnych oraz umiejętność czytania map leśnych.

 

Uzasadnienie wypalania opisane zostało na stronie Nadleśnictwa Przemków po akcji prowadzonej w 2015 r. pt. Innowacyjna akcja wypalania wrzosu

„Siedlisko suchych wrzosowisk jest przedmiotem ochrony obszaru „Wrzosowisko Przemkowskie” należącego do sieci obszarów Natura 2000. Jest ostoją dla wielu cennych gatunków zwierząt, m.in. wilka, kilku gatunków nietoperzy i owadów z rzędu błonkoskrzydłych. Wrzosowiska powstały na skutek działalności człowieka – m. in. w wyniku wypalania i rozjeżdżania pokrywy roślinnej przez wojskowych na poligonach. Główny gatunek tworzący europejskie wrzosowiska – wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris), ma cztery fazy rozwoju: pionierską (3-10 lat), wzrostu (7-13 lat), dojrzałości (12-30 lat) i degeneracji (powyżej 30 lat). W celu zachowania siedliska wrzosowisk suchych we właściwym stanie, konieczna jest ochrona czynna.  Przemkowskie wrzosowiska przestały pełnić rolę poligonu ponad 30 lat temu – po wycofaniu się z tego obszaru wojsk radzieckich. Na skutek braku antropopresji wrzos zestarzał się  i obniżył swoje walory nektarodajne. Co roku  na obszarze przemkowskiego wrzosowiska pszczelarze ustawiają setki uli. Odmłodzenie wrzosu, również przez wypalanie, wpływa pozytywnie na produkcję miodu, zwłaszcza tak poszukiwanego miodu wrzosowego.”

– źródło :

http://www.przemkow.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/innowacyjna-akcja-wypalania-wrzosu#.WskVei5ubIU