Wspólne ćwiczenia w Gminie Nowogrodziec

Dnia 8 maja 2018 r. na terenie zakładów Surmin – Kaolin w Nowogrodźcu przeprowadzono wspólne ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowogrodziec i zastępów z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP z Bolesławca.

W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z OSP Nowogrodziec, OSP Nowogrodziec – osiedle, OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Wykroty, OSP Zebrzydowa, JRG Bolesławiec (2 zastępy).

Ćwiczenia zaplanowano w cyklu trzech epizodów. W pierwszym epizodzie ćwiczyły wszystkie zastępy. Założono, że w tym samym czasie doszło do dwóch zdarzeń, tj. pożar pod wysuniętym dachem hali produkcyjnej i upadek pracownika zakładu do silosu z dużej wysokości. Poza ugaszeniem pożaru strażacy musieli przeszukać halę produkcyjną, gdzie odnaleziono osobę (manekin), która spadła z wysokości około 5 m do wnętrzna nieużytkowanego silosu. Strażacy wykonali dostęp do tej osoby, udzielili pomocy medycznej i  ewakuowali z silosu i poza budynek.

Drugim epizodem było przygniecenie pracownika zakładu przez stojący na palecie  wielkogabarytowy worek transportowy z sypkim ładunkiem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia – przede wszystkim nie dopuszczając do przesunięcia się ładunku. Rannego zabezpieczono medycznie. Następnie po przygotowaniu sprzętu hydraulicznego, podniesiono ładunek i ewakuowano poszkodowanego – także poza budynek.

Podobny element z dziedziny ratownictwa technicznego ćwiczono w trzecim epizodzie, gdzie na przygotowanego manekina najechała koparka. Zastępy za pomocą sprzętu hydraulicznego – zestaw do podnoszenia pojazdów i innych obiektów o znacznej masie, uniosły koparkę do poziomu umożliwiającego ewakuację poszkodowanego.

Ćwiczenia zakończono podsumowaniem. Podział ćwiczeń na poszczególne etapy pozwolił na wyciągnięcie wielu wniosków, które zostaną wdrożone podczas szkoleń strażaków PSP i OSP. Podział na poszczególne grupy ćwiczące pozwolił także na podjęcie działań przez wszystkich strażaków. Wszystkie zastępy wykazywały się dużym zaangażowaniem. Można było odnieść wrażenie, że strażacy biorą udział w prawdziwych działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Dziękujemy dyrekcji zakładu za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń na terenie zakładu, a także za możliwość zapoznania się ze specyfiką produkcyjną i związanymi z tym zagrożeniami.