Szkolenie w jednostce poszukiwawczo ratowniczej

W dniu 17 maja 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu, w ramach doskonalenia zawodowego systemu codziennego z zakresu spraw obronnych, mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i wyposażeniem Jednostki Poszukiwawczo Ratowniczej Baza Lotnicza „BARYT” w Stanisławowie.

Dzięki uprzejmości Komendanta Jednostki st. sierż. Jana Kuska i instruktorów, nasi strażacy, oprócz zapoznania się z nietypowym, jak na jednostkę OSP KSRG sprzętem, zapoznali się także z zasadami współdziałania tej jednostki z PSP. Mogli także sprawdzić się w umiejętnościach obronnych – strzelanie w pozycji leżącej do tarczy na dystansie 100 metrów.

Od 2018 roku rekord komendy w strzelaniu z broni długiej wynosi 89 pkt. i czeka na „żołnierza” który ten wynik poprawi.

 

 

 

Wykorzystano także zdjęcia ze strony internetowej Jednostki Poszukiwawczo Ratowniczej Baza Lotnicza „BARYT” w Stanisławowie