Dzień Strażaka 2018

W dniu 27 maja 2018 r. na Rynku w Bolesławcu odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2018” oraz przekazania z poświęceniem nowo otrzymanego pojazdu pożarniczego.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu – mł. bryg. Andrzej Śliwowski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bolesławcu – druh Zbigniew Bożęcki z okazji powiatowych obchodów „Dnia Strażaka 2018” oraz przekazania do użytkowania dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bolesławcu średniego samochodu gaśniczego, zaprosili w dniu 27 maja 2018 roku społeczeństwo powiatu bolesławieckiego na strażackie święto.

 

Przed częścią oficjalną pracownicy i funkcjonariusze PSP oraz druhny i druhowie OSP powiatu bolesławieckiego wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w mszy świętej w intencji strażaków odprawianej w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu

 

O godz. 13.45 dowódca złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Naczelnikowi Wydziału Kadr KW PSP we Wrocławiu bryg. Łukaszowi Winkowskiemu, który występował w imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

            Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu przez Miejską Orkiestrę Dętą hymnu państwowego, współgospodarz uroczystości mł. bryg. Andrzej Śliwowski przywitał zaproszonych gości. W szczególności witał przedstawicieli administracji samorządowej, ze Starostą Bolesławieckim p. Karolem Stasikiem na czele, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek Wojska Polskiego, Nadleśnictw i Komendantów Miejskich/Powiatowych ościennych powiatów. A przede wszystkim strażaków powiatu bolesławieckiego, którzy przybyli na tą uroczystość prezentując sztandary własnych jednostek i pojazdy pożarnicze.

 

Uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka” jest okazją do złożenia na ręce funkcjonariuszy PSP i druhów OSP serdecznych podziękowań za codzienną służbę pełną poświęcenia i wyrzeczeń. Najlepszym tego przykładem jest wręczanie przez przełożonych odznaczeń i awansów.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu przyznało:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

– dh Leszkowi PRUSAKOWI

– dh Krzysztofowi BOLUKOWI

 

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

– dh Jarosławowi NENKINOWI

– dh Arkadiuszowi NENKINOWI

– dh Robertowi PALCZAKOWI

– dh Sławomirowi PRUSAKOWI

– dh Rajmundowi MAKIEŁA

 

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

– dh Jolancie MAJEWSKIEJ

– dh Jackowi BRAMOWI

– dh Krzysztofowi PRUSAKOWI

– dh Dariuszowi PRUSAKOWI

– dh Ryszardowi CZŁONCE

 

Wręczenia medali dokonali Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu dh Henryk Leśków oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolesławcu dh Zbigniew Bożęcki.

 

Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 05.05.2018r. stopień:

 

– młodszego kapitana – aspirantowi Wojciechowi ROSIAKOWI

 

Akt nadania stopnia wręczony został w dniu 5 maja 2018r. podczas Promocji Oficerskiej w Warszawie.

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu korpusie podoficerów nadał z dniem 4 maja 2018r. stopnie następującym strażakom:

– ogniomistrza:

  • młodszemu ogniomistrzowi Łukaszowi JUNGOWI
  • młodszemu ogniomistrzowi Danielowi SAWCE
  • młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi SZWEDOWI

– starszego sekcyjnego:

  • sekcyjnemu Januszowi BLECHARZOWI
  • sekcyjnemu Markowi DANIELCZUKOWI
  • sekcyjnemu Piotrowi INDULE
  • sekcyjnemu Wojciechowi MAJEWSKIEMU
  • sekcyjnemu Maciejowi MARCINKIEWICZOWI

– sekcyjnego:    starszemu strażakowi Jackowi BRAMOWI

 

Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu w korpusie szeregowych nadał z dniem 4 maja 2018 r. stopnień:

starszego strażaka:

  • strażakowi Michałowi BRZEZOWSKIEMU
  • strażakowi Tomaszowi MIUSOWI

 

W imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP awanse wręczał Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP we Wrocławiu bryg. Łukasz Winkowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski.

 

Ponadto 7 funkcjonariuszy bolesławieckiej komendy odebrało awanse na wyższe stanowiska służbowe.

 

W związku z dużym zaangażowaniem w dniu 10 maja 2018 roku w organizację i prowadzenie działań ratowniczych na terenie miasta Bolesławiec, Prezydent Miasta Bolesławiec p. Piotr Roman, wyróżnił nagrodami rzeczowymi dwóch strażaków KP PSP w Bolesławcu. Za działania na terenie gminy Bolesławiec Wójt Gminy p. Andrzej Dutkowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi czterech strażaków z jednostek OSP gminy Bolesławiec.

 

W drugiej część uroczystości nastąpiło przekazaniem i poświęceniem otrzymanego samochodu gaśniczego z projektu unijnego pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

 

Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP we Wrocławiu bryg. Łukasz Winkowski po odczytaniu listu intencyjnego od Komendanta Głównego PSP gen. nadbryg. Leszka Suskiego, wręczył Komendantowi akt przekazania nowego samochodu dla KPPSP w Bolesławcu.

 

Aktu poświęcenia dokonał ks. prałat Andrzej Jarosiewicz.

 

Na zakończenie uroczystości, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości orkiestra odegrała Marsz Pierwszej Brygady – pieśń Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

Elementem upamiętniającym 100-lecie odzyskania Niepodległości było również złożenie kwiatów pod pomnikiem „Polski Walczącej” przez delegację strażaków.

Licznie zebrani na rynku mieszkańcy i rodziny strażaków, na zakończenie uroczystości mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry miejskiej, piosenek w wykonaniu pracowni wokalnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury oraz występu grupy kabaretowej RETRO z Trzebienia, z udziałem druha Zbigniewa Bożęckiego.